فرمول تولید چسب زغال بی بو و بی خطر

فرمول تولید چسب زغال بی بو و بی خطر

فرمول تولید چسب زغال بی بو و بی خطر

این فرمول برای تولید چسب پودری زغال کاربرد دارد

این پودر در آب حل و سپس با پودر زغال ترکیب میشود تا تحت فشار پرس یا اکسترودر پودر زغال را به زغال بریکت یا قالبی تبدیل کند

این چسب نه تنها هیچگونه بویی ندارد و کاملا بی خطر است بلکه سبب بهتر سوختن زغال نیز می شودمواد اولیه مورد نیاز این چسب داخل کشور تولید می شوند.

این چسب روی  زغال خشک شده کمی سفیدک می زند و پس از سوختن  از خود خاکستر تقریبا سفید رنگی به جای می گذارد

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


اینجا هم مشاهده کنید